Over ons

DeltaDua ontwikkelt crossculturele theater- en muziekproducties die historische banden hebben met Indonesie en in het bijzonder met de Molukken. De producties zijn geënt op levensverhalen, volksverhalen, traditionals, werken van Indonesische/Molukse en Nederlandse schrijvers. We proberen uitwisseling tot stand te brengen tussen theatermakers, musici, schrijvers en vormgevers via (internationale) coproducties en workshop-programma’s. Onze producties zijn multidisciplinair. Muziek, zang, tekst en verhalen zijn de bouwstenen voor onze theater- en muziekconcerten en we proberen ze voor een breed publiek in het hier en nu te plaatsen.
We maken vertellingen, muziekprogramma’s, jeugd-, familie- en locatievoorstellingen en we streven er naar ons publiek te ontroeren en te verwonderen over de eenvoud van de mens in al zijn groot- en kleinheid. Onze producties doen een appel op de interculturele samenleving van nu door de sterke historische band tussen Nederland en de Molukken te benadrukken en ons cultureel erfgoed uit te dragen. Door uitwisseling en dialoog willen we politieke gevoeligheden overbruggen en we hopen ermee een nieuw publiek te bereiken. Cultuurontmoeting staat daarbij centraal.
Bij het tot stand brengen van ritme en atmosfeer in onze voorstellingen speelt muziek een grote rol. Voor de producties ‘2 Voor 12’ en ‘Wanao’ hebben we oude liederen opnieuw geschikt gemaakt voor deze tijd door ze niet alleen als herinnering te benaderen. Op een zelfde wijze willen we theaterstukken, oral history en levensverhalen ontwikkelen die de Nederlandse en Indonesische geschiedenis aanraken en verbanden tonen. Wij vinden dat die verhalen niet in de marge vertelt moeten worden maar structureel zichtbaar moeten worden gemaakt.

Als de gelegenheid zich voordoet zoeken wij graag naar mogelijkheden om jonge talenten te laten participeren in onze organisatie om zo een bijdrage te leveren aan de doorstroming naar muziek- en theateropleidingen.

Cosmic-Award-(2008)
Nel Lekatompessy en Anis de Jong bij de uitreiking van de Cosmic Awards (2008)